НОВА СТУДИЈА ОТКРИВА-ВО СВЕТОТ ОД КОРОНА ДОСЕГА ПОЧИНАЛЕ 7 МИЛИОНИ, А НЕ 3,25 МИЛИОНИ ЛУЃЕ

НОВА СТУДИЈА ОТКРИВА-ВО СВЕТОТ ОД КОРОНА ДОСЕГА ПОЧИНАЛЕ 7 МИЛИОНИ, А НЕ 3,25 МИЛИОНИ ЛУЃЕ

Една нова студија проценува дека стапката на смртност предизвикана од Ковид-19 е многу поголема отколку што претходно се очекуваше или беше пријавено.

Наместо запишаните 3,25 милиони смртни случаи предизвикани од вирусот, кои Центарот за истражување на коронавируси Џон Хопкинс ги споделува на својата платформа, истражувачите од Институтот за здравствена метрика и проценка на Универзитетот во Вашингтон проценуваат дека оваа бројка е близу седум милиони. Покрај тоа, наместо 580 000 смртни случаи пријавени во САД, студијата на IHME верува дека оваа бројка е вкупно поблизу до 900 000.

Тимот ги достигна овие бројки со разгледување на прекумерната смртност од март 2020 година до мај 2021 година, споредувајќи ги со бројки од редовна година и ги прилагоди да вклучуваат други проблеми поврзани со пандемијата. На крајот, тимот користеше проценка на вкупната смртност предизвикана од Ковид-19.


Важноста на овие проценети бројки на стапка на смртност е од најголемо значење, бидејќи помага да се моделира динамиката на пренос на вирусот и да се направат подобри предвидувања. Исто така, помага да се разберат двигателите на други епидемии во други земји. Постојат голем број предизвици кои се појавуваат кога станува збор за точно следење и евидентирање на случаи и смртни случаи предизвикани од вирус. Начинот на кој земјите ги следат бројките се разликува од нација до нација, па затоа е тешко да се добие сеопфатна перспектива.

На крајот, тимот заклучи дека до 3 мај 2021 година, кумулативната вкупна стапка на смртност предизвикана од Ковид-19 на глобално ниво е 89,5 на 100,000. Забележа дека Виетнам има најниска стапка на смртнос со 0,1 на 100,000, додека 12 земји, вклучувајќи ги Русија, Германија, Велика Британија. каде што варијантата би можела да биде смртоносна за 62 проценти и повеќе, има вкупна стапка на смртност од Ковид-19 над 300 на 100.000.

Внимателно следење на стапката на смртност на крајот ќе помогне во борбата против Ковид-19 и идните епидемии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *