Доктор истрча 35 километри носејќи маска за да ја докаже нивната безбедност

Том Лоутон е доктор од Обединетото Кралство кој решил да направи експеримент со кој ќе докаже дека заштитната маска не го отежнува дишењето онолку колку

1 12 13 14