ПРОМОЦИЈА НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УПИС НА ПРВАЧИЊАТА

Националната платформа за електронски упис на првачиња за новата 2021/2022 учебна година денеска ќе биде промовирана во ООУ „Вера Циривири – Трена“ во Општина Карпош. Како

МОН и БРО: СОВРЕМЕНИ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ВО НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЗА ПРВАЧИЊАТА

Учениците од прво одделение новата учебна година ќе ја започнат со целосно нови, современи наставни програми чија изработка согласно динамиката во планот за целосно реформирање