“The Queen’s Gambit” го зголеми интересот за играње шах

“The Queen’s Gambit” мотивираше цела генерација да почне да игра шах. Понекогаш, уметноста знае да биде најголема испирација за многумина. Филмската индустрија како посебен тип